เกี่ยวกับเรา

บริษัท พงษ์วิจิตรก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญงาน มามากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะงานก่อสร้างโรงงานและอาคารออฟฟิศ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด
บริษัท พงษ์วิจิตรก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้ง โดย นายมาโนชย์ พงษ์วรวิจิตร ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ขึ้นมา โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 ในนาม บริษัท พงษ์วรวิจิตรก่อสร้าง จำกัด และใน ปี พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พงษ์วิจิตรก่อสร้าง จำกัด จนถึงปัจจุบัน
ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี ทางเราได้ยืนหยัดในหลักการความซื่อตรงและคุณภาพ คุณภาพของเรา คือ สร้างตามมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม วัสดุที่เรานำมาใช้งานต้องมีคุณภาพตรวจสอบได้ตามหลักของวิศวกรรม เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และใส่ใจในการบริการเป็นที่ตั้ง จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดเพราะเราสร้างมาตรฐานในทุกวัน